Д-р Моника Занева завършва медицина в МУ – Варна през 2008г. Започва работа като лекар ординатор в ЦСМП – Варна от 2008 до 2010г. От 2009г до 2014 е на длъжност лекар в спешно отделение на МБАЛ “Света Анна” – Варна, където придобива добри умения в организацията и работата в сферата на спешността. Започва специализация по хирургия в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ “Света Марина”, където работи планова и спешна коремна хирургия, както и лапароскопска хирургия. Придобива специалност по обща хирургия през май 2018г.

От 2019г. е част от екипа на онкохирургичното отделение на СБАЛОЗ “д-р М. Марков” – Варна.

Активно участва в извършването на диагностика и онкохирургия на заболявания на млечна жлеза, хирургия на кожни образувания и последваща пластика, стомашно-чревната хирургия, операции на дефекти на коремната стена. В амбулаторни условия извършва прегледи, хирургична обработка и лечение на рани, превръзки, шев на меки тъкани, инцизии и дренаж на абсцеси, ексцизия на атером и липом, вземане на биопсичен материал, хирургични интервенции с локална анестезия. Работи върху съвременните проблеми свързани със заболяванията на млечната жлеза и малигнен меланом на кожата. Извършва прегледи, профилактика и диагностика на тези заболявания. Членува в БЛС и БХД. Участва в изследователки проучвания свързани със заболявания на млечна жлеза. Провела е обучителни курсове:

 локална пластика на кожа,
 сентинелна биоспия на лимфен възел и оперативно лечение на малигнен меланом на кожата,
 ехографско изследване на коремна област 1 ниво,
 ехографско изследване на млечни жлези.