Д-р Румен Йорданов е роден през 1963г .Завършва гимназия с преподаване на английски език в Шумен през 1981г.След отбиване на редовна военна служба, постъпва като студент по медицина в МУ-Варна/1983-1989г./. След дипломирането си започва лекарска практика в регионален здравен участък/1990-1992г./като общопрактикуващ лекар. В периода 1992-1996г. завежда Общинска поликлиника- гара Хитрино, област Шумен. Постъпва на работа в кардиологично отделение на МБАЛ- Шумен през 1996г. като ординатор.Придобива специалност по вътрешни болести в МУ-София през м.юни 1998г. През мес. октомври- декември 1998 взема участие в трейнинг курс- „Социални и медицински грижи на деца в риск“- Лондон, Великобритания. В болницата работи до 2006г., след което преминава на работа в УМБАЛ“Св. Марина“- Варна- II ра Клиника по кардиология, по късно трансформирана в инвазивна. В клиниката придобива втора специалност- кардиология, след изпит в МУ-София през м. февруари, 2008г. От 2011г. е редовен асистент по кардиология към МУ- „Параскев Стоянов“, Варна. От м.08. 2023г. е административен отговорник на II Клиника по кардиология- инвазивна. Основните професионални интереси и специализации са в областта на неинвазивната диагностика и лечение на СС заболявания, образната диагностика, предсърдното мъждене, сърдечната недостатъчност.

Член на Дружеството на кардиолозите в България/ДКБ/ и на Европейското дружество по кардиология/ESC/. Взема участие в множество кардиологични конгреси и събития на национално и европейско ниво, семинари, симпозиуми на национално и регионално равнище. Участва в съвместни интердисциплинарни проучвания в областта на онкохематологията, ендокринологията.