ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА КЛУБ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО  

ВРЪЧЕНИ НА 20 МАЙ 2024 ГОДИНА ВЪВ ФКЦ – ВАРНА 

В понеделник, 20 май 2024 година състои 32 –та церемония по присъждане на годишните награди на клуб Отворено общество – Варна. Те се присъждат всяка година в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 

Професор д-р Деян Анакиевски – началник Клиника по урология в УБАМЛ “Св.Марина“ е носителят на наградата „За принос в областта на медицината и здравеопазването“. Клиниката е център за миниинвазивна хирургия чрез роботасистирана хирургия, пионер при въвеждането на иновации, които покриват огромен обем от урологични операции с изключителна степен на сложност, едни от първите в България, които започнаха да правят лапароскопия в урологията.