Началник Клиника по Урология към УМБАЛ „ Света Марина“ ЕАД гр. Варна
Медицински Университет „Др. Параскев Стоянов“- Варна

Кратко изложение

Проф. д -р Деян Анакиевски, е роден на 6 октомври 1979 г. в град Делчево, Република Македония. Завършва Медицинския Университет в град Варна през 2004 г. Същата година започва специализация по хирургия, а през 2008 г. започва специализация и по урология. Той придобива специалност урология през 2013 г. Работи като ординатор в Клиниката по Урология към УМБАЛ „ Света Марина“ ЕАД гр. Варна от 2007 г. а от 2015г. като асистент.

Той защитава дисертацията си за степен Доктор през 2015 г. на тема „Оценка и
валидиране на някои предоперативни и следоперативни прогностични модели при рак на простатата“. От 2017 г. е доцент по урология, а от 2018 г. е Началник на
Клиниката по Урология в Университетската болница за активно лечение “Света
Марина”.

През 2021 защитава академична дължност „Професор“ по Урология с монографичен труд „Anakievski, D. Recent Advances in Prostate Cancer Surgery. Varna, MU-
Varna, 2021. 240 p. ISBN: 978-619-221-377-0“. Към момента е основен автор и съавтор на над 200 броя научни труда. Научните съобщения са приети в международни списания с висок импакт-фактор,като Urologia Internationalis, Urology, Journal of BUON, European Urology Supplements, International Journal of Surgical Oncology, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, Urology case reports, European Journal of Medical Research, Balkan Medical Journal, Clinical laborator и.т.н.

Цели и насоки в работата на проф. Деян Анакиевски

Той активно работи в областта на онкурологията, лапароскопската и роботизираната урология, ендоурологията и реконструктивната урология.

Пионер е във въвеждането на лапарокопската урология за лечението на различни урологични заболявания: карцином на бъбрек, уретер, простата, пикочен мехур, така и лапароскопска хирургия при различни вродени заболявания при деца и подрастващи. Под негово ръководство е въведена и извършена първата Лапароскопската Криоаблация на тумори на бъбрека, така и за първи път е извършено лапароскопско отстраняване на бъбрек при дете.

От 2015 г. до сега организира Workshoop по Ендоурология в който се обучават лекари уролози от страната и чужбина на нови ендоурологични техники при лечението на Уролитиаза, въвежда супайн позиция при извършване на ПНЛ.

Активно работи и въвежда Тулиум лазерна енуклеация на простата.

От 2020 г активно работи Робот-асистираната хирургия в урологията и е един от водещите робот асистирани уролози в България, който работи във всичките сфери на лечение на урологичните заболявания от онкоурология –(простата, бъбрек, пикочен мехур) така и реконструктивна урология. За пръв път в България се въведе Робот- асистираната парциална резекция на бъбрек с помощта на indocyanin green firefly technology.

Участие в специализации:

На база участие от 2009 година до 2019 година в курсове за обучение и повишаване на квалификация в Англия, Испания, Франция, Германия, Италия, Австрия, Полшa, Чехия, Проф. Анакиевски придобива основни теоретични и практически умения в областта на Лапароскопска и Робот асистираната Хирургия, Ендоурологията, Реконструктивната Урология както и онкоурологията, отговарящи на съвременните изисквания за специалист по Урология.

Той е бил на дългосрочни специализации по линия на Европейската Асоцияция по Урология в най- престижните Европейски центрове по Лапароскопска и робот асистирана хирургия, ендоурология, реконструктивна урология, както и онкоурология:

28.03.2009-04.04.2009

International Training Course on Invasive Bladder Cancer and Urinary Diversion Urology & Nephrology Center, Mansoura, Egypt

04.10.2010 – 10.10.2010

International St Peter’s State of the Art in Urology University College London Hospital, London, UK

02.05.2011 – 04.05.2011

Practical course in the use of the Laser Green Light AMS Institute of Advanced Urology Surgery, Madrid, Spain

09.05.2011 – 30.05.2011

Training on the Da Vinci Robot, PCNL, URS, TUR Wojewodzki Szpital Specjalistyczny, Wroclaw, Poland

09.11.2011 – 12.11.2011

European Medical Urology Expert Summit, Prague, Czech Republic

31.08.2012 – 05.09.2012

10 th European Urology Residents Education Programme( EBU), Prague, Czech Republic

06.07.2014 – 12.07.2014

Weill Cornell Medical College- Masterclass in Urology, Salzburg, Austria

01.02.2015 – 06.02.2015

Hands-on training course on Laparoscopy and Endourology, Caceres, Spain

01.10.2015 – 09.10.2015

Advanced Techniques in Laparoscopic and Robotic Urology, University of Leipzig, Germany

15.07.2016 – 19.07.2016

Flexible, Prone and Supine PCNL – University hospital San Raffaele, Milan, Italy

01.12.2016 – 03.12.2016

Medical Expert Training URS Experts- AMC, Amsterdam, Netheralnds

24.11.2017 – 28.11.2017

Explore modes of treatment for Upper Tract Urothelial Carcinoma(UTUC) –
Hospital Fundació Puigvert Barcelona, Spain

20.11.2018 – 24.11.2018

Supine PCNL and ECIRS – Royal Free Hospital, London, UK

01.12.2018 – 14.12.2018

Advanced Laparoscopy and Academic Debates – University of Barcelona School of Medicine, Barcelona, Spain

10.11.2019 – 14.11.2019

da Vinci Training Center IRCAD- Strasbourg, France

Академични награди

Награда за най -добър водещ в сесията по нефрология/урология и наградата Zondek – трета награда на 19 -та Европейска студентска конференция, Берлин, Германия (2008г.)

Трета награда на Ричард Волф за най-добро представяне на постер, 4-та Югоизточна среща на Европейската Асоцияция по Урология, Тирана, Албания (2008)

Втора награда Karl Storz за най-добра презентация на постер, 5-та Югоизточна среща на Европейската Асоцияция по Урология, Белград, Сърбия (2009)

Първа награда за най-добро представяне на постер на V-ти Балкански конгрес по уро-онкология, Скопие, Македония (2013)

2021 – Лекар на годината в номинация : За „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“; от БЛС

Преподавателска дейност:

Българоезично обучение по Урология  специаност „Медицина” МУ – Варна
Англоезично обучение по Урология  специаност „Медицина” МУ – Варна

Участие в проекти:

2016-2018 – Изследване на динамиката на оздравителните процеси в периимплантните тъкани посредство сцинтиграфия с 99mTc-MDP (метилен дифосфонат). Фонд Наука на МУ-Варна.;

2021 – Работен пакет №4, т.2 Роботизирана урологична хирургия. ИА „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“.

Експертна дейност:

2019-2021 – Член на Експертен съвет към министъра на здравеопазването. XXXXII. Експертен съвет по медицинската специалност „Урология“;

2021 – Член на управителния съвет на БУД ;

2018-до сега – Член на Редакционната колегия на списание Уронет – Официално научно издание на БУД със съдействието на БАУНТ;

2019 – Член на организационния комитет на XIII и XV Национален Конгрес по урология. Правец, България;

2019 – Член на организационния комитет на 24-ти Национален симпозум по урология и ендоурология. Сандански, 6-8 юни;

2019 – Лектор на Академия Пфайзер. Обучителен модул за лекари. Бургас, 7-8 юни;

2017 – Почетен Член на „Македонската академия на науките“ както и на „ Сръбската академия на науките“

2021-до сега – Член на Редакционната колегия на списание „Клинична урология“ – Научно издание на фондация Урология и Андрология;

2024 – Национален консултант по Урология за Североизточна България

Участия в специализирани организации

Български лекарски съюз (БЛС)
Българска урологична асоциация (БАУ)
Европейска асоциация по урология (EAU)
Европейски съвет по урология (EBU)
Американска асоциация по урология (AUA)
Секция по роботизирана урология (ERUS)

Езикова квалификация: Български, английски, македонски, сръбохърватски, руски език.