Д-р Мирослава Бенкова-Петрова е родена в гр. Русе. През 2004 г. завършва с отличие Математическа гимназия „Баба Тонка” гр. Русе. В периода 2004-2010г следва Медицина в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна, като през 2010г се дипломира също с отличие. През м.01.2011г започва работа като ординатор в Клиника по Нефрология и диализа на УМБАЛ „Св. Марина”-Варна. През 2016г полага успешно изпит за специалност. През 2021г придобива ОНС „доктор“ по Нефрология с дисертационен труд на тема: „Връзка между еритропоетиновата резистентност и вторичния хиперпаратиреоидизъм при пациенти на диализно лечение”.

От 2022г е главен асистент към УС по „Нефрология, диализа и токсикология“ към Втора катедра по Вътрешни болести. Участва в множество курсове за повишаване на квалификацията. Има публикации в български и чуждестранни издания. Участва в редица научни симпозиуми и конференции с постери и орални презентации, част от които са удостоени с награди. Основните научни интереси на д-р М.Бенкова-Петрова са в областта на диагностиката и лечението на гломерулопатии, бъбречно- каменната болест, както и екстракорпоралните методи за очистване на кръвта и аферезата.