Роден на 16.02.1983 година в град Разград. Основно и средно образование завършва в Природоматематическа гимназия “Акад. Н. Обрешков” в родния си град. През 2001 година е приет в специалност медицина на Медицински университет “Проф. Д-р П. Стоянов” град Варна, където през 2007 година се дипломира като магистър по “Медицина”. В същата година започва работа към МБАЛ” Св. Иван Рилски” град Разград, където е назначен като лекар – ординатор към Хирургично отделение. През 2009 година започва специализация по Урология към Клиника по Урология на УМБАЛ” Св. Марина” град Варна. След придобиване на специалност по Урология през 2015 година е назначен като лекар – уролог към Клиника по Урология на Университетската болница. Придобива международни сертификати за конзолен хирург и роботски асистент на хирургична роботизирана ситема Da Vinci Xi. Към настоящия момент е докторант в направление Урология към Катедра по “Хирургични болести” на МУ “Проф. Д-р П. Стоянов” град Варна.